به آموزشگاه ني داوود خوش آمدید . با تکمیل اطلاعات زیر ما را در ارائه خدمات آموزشی شایسته تر یاری رسانید .

هنردوست و هنرمند گرامی ضمن تشکر از شما به جهت انتخاب این آموزشگاه موسیقی، احتراما برخی از ضوابط ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوانین آموزشی آموزشگاه را به اطلاع شما می رسانیم .

  • 1-هرگونه عدم حضور در كلاس (با اطلاع يا بدون اطلاع قبلي)غيبت محسوب مي گردد و جزو جلسات ترم به حساب مي آيد. 2-در صورت بروز بيماري و كسالت غيبت شما فقط با ارائه گواهي پزشك موجه مي گردد. 3-در صورت تمايل به مرخصي (فريز) جلسات شما نهايتا تا يك ماه ذخيره خواهد شد و پس از آن جزو جلسات ترم محاسبه خواهد شد. 4- طبق موارد ذكر شده در فرم ثبت نام و مطابق دستور العمل خانه موسيقي شهريه اخذ شده به هيچ عنوان مسترد نمي گردد. 5-حضور در كلاس طبق جدول زمان بندي كه در ابتداي ترم تقديم هنرجو و استاد مي گردد خواهد بود و هرگونه تغيير در زمان برگزاري كلاس صرفا با هماهنگي مسئولين آموزشي امكان پذير است. 6-شهريه هر ترم به طور كامل در ابتداي ترم درياف مي گردد. 7-رعايت شئونات اسلامي و حفظ حجاب الزامي مي باشد. 8-جهت تمديد دورهجهت حفظ تايم خود در جلسه ما قبل آخر ثبت نام خود را انجام دهيد. <<پيشاپيش از اعتماد و همكاري شما صميمانه سپاسگزاريم>>
  • هنرجو گرامی لطفا دقت داشته باشید پیامک های ارسالی از جانب این سامانه صرفا خدماتی بوده و جهت اطلاع شما از وضعیت دوره ها میباشد. شما میتوانید با مراجعه به پرتال هنرجویی خود نسبت به ارسال و عدم ارسال پیامک اقدام فرمایید.